مقدمه:

با هدف ایجاد تجربه متمایز برای حاضرین در همایش مسئولیت های اجتماعی و با توجه به ضیق وقت، جاذبه‌های فرهنگی زیر برنامه‌ریزی و اجرا گردید.

2

تئاتر شورایی: موضوع کودکان کار

بازیگران با به چالش کشیدن موضوع مشارکت برای کمک و یا حمایت کردن کودکان کار که درنقاط مختلف شهر اعم ازسرچهارراه‌ها،مترو و… می‌بینیم مخاطب را باموضوع درگیرکردند به اینصورت که یکی از دو بازیگر تاتر به عنوان موافق و دیگری به عنوان مخالف کمک‌کردن نقش آفرینی کردند آنها با طرح سوال مبنی بر اینکه آیا باید به این کودکان که سر چهار‌راه می‌پرند جلوی ماشین و درخواست پول و کمک می‌کنند کمک کرد؟ آیا کمک‌های نقدی ما به آنها لطمه و آسیب نمیزند؟‌ آیا شهروندان یک جامعه درقبال این کودکان وظیفه‌ای دارند؟ اگردلمان می‌خواهد کمک کنیم و نقش حمایتی درقبال کودکان داشته باشیم چگونه مداخله کنیم بهتر است؟ و از این دست سوالها ازمخاطب مطرح شد جالب این است که هرکسی ای یک زاویه به این موضوع نگاه می‌کرد. عده‌ای معتقد بودن که کمک ما فایده‌ای ندارد و اگر هم بخواهیم مقطعی است. عده‌ای معتقد بودن که ساماندهی این کودکان وظیفه دولت است. عده‌ای معتقد بودن واقعا خودمون هم نمیدونیم باید کمک کنیم یا نه. هدف از طرح این سوال‌ها توسط بازیگران و جلب مشارکت مردم این بود که بگوییم هرکسی به عنوان شهروند درقبال شهر و مردم شهرش میتواند مسوول بوده و نقش موثری داشته باشه. اما بهتر است که برای کمک به نیازمندان وکودکان کار با سازمان‌های مردم‌نهاد وارگان‌هایی که کمک‌های آگاهانه و کارشناسانه انجام می‌دهند همکاری کنیم و حداقل کمک ما می‌تواند برخورد مناسب و مهربانانه همراه با لبخند باشد چراکه تشرها و رفتار نامناسب ما باعث آسیب و اختلالات رفتاری و روانی دراین کودکان در بزرگسالی خواهد شد و باز بهتر است کمک‌های فردی ما به صورت ارایه مواد غذایی‌ازقبیل کیک، شکلات، بیسکویت و… باشد تا بتوانیم با برخورد دوستانه‌مان از سوتغذیه‌ای که اغلب در معرض آن هستند، جلوگیری کنیم.

درنهایت هدف از تاتر شورایی با این رویکرد حساس کردن مخاطب به موضوع کودک کار و نقش موثر ما دربحث مسولیت اجتماعی بود که به این وسیله مردم کمی منطق رو کنار احساس قرار بدن که حمایت‌های ما برای کودکان کار و در معرض آسیب  بتواند ما را به سمت جامعه‌ای سلامت و بهتر هدایت کند.

بداهه سرایی و بداهه نوازی با موضوع “من متعهد هستم”

هنرمند خلاق و بداهه سرای مدرسه اکسیژن، با ایجاد حلقه‌ای از بازدید کنندگان و حاضرین آنها را به ترانه سازی تشویق کرد و به کمک کلمات حاضرین ترانه ای را در همان لحظه خلق و با آهنگی بسیار زیبا، با محوریت مسئولیت های اجتماعی ایران خودرو اجرا کرد.

1

پایان، خرداد ماه 1395، مهرداد زکی زاده